Ive_Kora.jpg
Skulpture od maslinova drva SKULPTURE Legenda kaže da je Atena najmudrija Zeusova kći, u sam osvit civilizacije ubola kopljem u zemlju iz kog je niknula Maslina. Stari Rimljani su vjerovali da je maslina prva među drvećem- prima omnium arborum. Kršćani kao i Židovi smatraju...više
<<1 2 3 >>